Orientering om dataregistrering og -videregivelse i Fordelingssekretariatet

 

Fordelingssekretariatet indhenter oplysninger hos skolerne om de ansattes løn-, ansættelses- og arbejdsforhold. Oplysningerne registreres i Fordelingssekretariatets ansættelsesregister og indhentes til brug for beregning af vikartilskud, udarbejdelse af Forhandlingsstatistik for lærerpersonalet og andre statistikker. I forbindelse med udarbejdelse af Forhandlingsstatistikken videregiver Fordelingssekretariatet oplysninger på personniveau til Finansministeriet.

I de tilfælde, hvor skolen ansøger om tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning, støtteundervisning i dansk for tosprogede, efterindtægt og fratrædelsesordninger, indhenter Fordelingssekretariatet yderligere oplysninger om ansættelses- og arbejdsforhold.

Skolen er forpligtet til at underrette de ansatte om registreringen og videregivelsen af oplysningerne. Til det formål har Fordelings-sekretariatet udarbejdet en orientering om dataregistreringen, som skolen kan udlevere til alle nuværende og fremtidige ansatte.

Orienteringen findes her

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til abonnement på ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig abonnement på vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer