Elektronisk overførsel/ indtastning af løndele for 2019 i Ansættelsesregistret

 

Vi er af Finansministeriet blevet bedt om at indkalde lønoplysninger til brug for Forhandlingsstatistik 2019, og vi har derfor åbnet for indberetning af løndele i Ansættelsesregistret i Eunomia.


Indberetningen af løndele kan foregå på 3 måder:

 • Løndele kan indtastes direkte på ansættelserne i Eunomia. Se vejledningens pkt. 5.1.
   
 • Skolen kan hente filen "Løndele" fra Eunomia, indtaste lønbeløb i filen og importere filen i Eunomia. Se vejledningens pkt. 5.2.
   
 • Skoler, der anvender lønsystem fra EDB-Brugsen eller Dansk Skoledata, kan importere en fil med data fra skolens lønsystem til Eunomia. Se vejledningens pkt. 5.3.

Der skal indberettes oplysninger for skoleledere, viceinspektører, afdelingsledere, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører, lærere og børnehaveklasseledere, som er ansat pr. 30. april 2019 og for timelønnede lærervikarer, som har været ansat i løbet af perioden fra 1. maj 2018 til 30. april 2019.

Oplysningerne skal indberettes i Eunomia, hvor der skal være oprettet et skema for hver enkelt ansættelse.

Skolen skal have ajourført oplysningerne senest den 15. maj 2019

Når oplysningerne er ajourført, skal skolen bekræfte det i Eunomia ved på "Liste over ansættelser" at vælge "Lønelementer ajourført".

Skolen skal i nævnte rækkefølge:

 • Sikre at ansættelserne er oprettet med de korrekte ansættelsesperioder og sørge for at registrere afgangsdatoer for ansatte, der er fratrådt.
   
 • Sikre at ansættelsernes beskæftigelsesperioder er ajourført pr. 30. april 2019.
 • Indberette løndele pr. 30. april 2019.
   
 • Senest 15. maj 2019 bekræfte, at oplysningerne er ajourført.

Når skolen har indberettet oplysningerne, vil Fordelingssekretariatet gennemgå oplysningerne og foretage eventuelle korrektioner i samarbejde med skolen, inden den samlede Forhandlingsstatistik skal sendes til Finansministeriet ultimo juni 2019.

 

Principperne for ajourføringen pr. 30. april 2019 er detaljeret beskrevet i "Vejledning om ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2019", som findes her.

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til abonnement på ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig abonnement på vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer