Kontingent 2020

 

I 2016 besluttede Fordelingssekretariatets bestyrelse, at en overfinansiering af Vikarbevillingen på 5,7 mio. kr. i 2016 skulle anvendes til at finansiere kontingentfrihed for skolerne i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.

Fordelingssekretariatets bestyrelse har på mødet den 8. april 2019 besluttet at genoptage opkrævning af kontingent hos skolerne fra og med regnskabsåret 2020. Kontingentet opkræves efter skolernes elevtal pr. 5/9 året før. I 2020 opkræves kontingentet med 24 kr. pr. elev.

Fordelingssekretariatet opkræver kontingentet hos hver enkelt skole i starten af 2020.

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer