Tilskud til frivillige fratrædelsesordninger

Fordelingssekretariatet yder fortsat tilskud til frivillige fratrædelsesordninger indgået efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger af 29. august 2011.

Fordelingssekretariatets tilskud omfatter personale ansat efter læreroverenskomsten, dvs. ledere, lærere og børnehaveklasseledere.

Ifølge cirkulæret kan der kun indgås aftaler om frivillig fratrædelse i forbindelse med personalereduktioner.

Fordelingssekretariatet yder tilskud til op til 2 års tilkøb af ekstraordinær pensionsalder for ansatte med tjenestemandspension og tilskud til op til 2 års indbetaling af ekstraordinært pensionsbidrag for ansatte med forsikringsmæssig pension. Fordelingssekretariatets tilskud udgør 75% af tilkøbsbeløbet/bidraget for ansatte på 62 år eller mere og 50% af tilkøbs-beløbet/ bidraget for 60-61 årige.

Ansøgningsmateriale findes her.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til abonnement på ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig abonnement på vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer