Ansættelsesregister - Beregning af lønanciennitet for lærere og børnehaveklasseledere

 

I øjeblikket kan skolerne få beregnet lønancienniteten ved ansættelsens start for lærere og børnehaveklasseledere ved hjælp af anciennitetsprogrammet i Fordelingssekretariatets ansættelses-register.

Fordelingssekretariatet bestyrelse har imidlertid besluttet, at Fordelingssekretariatet ikke skal foretage anciennitetsberegning for lærere og børnehaveklasseledere ved ansættelsens start.

Ændringen vil gælde for lærere og børnehaveklasseledere, der ansættes efter 1. januar 2020. Skolerne skal herefter selv beregne lønancienniteten eventuelt med hjælp fra skoleforeningen. Den beregnede lønanciennitet skal fortsat indberettes til Fordelingssekretariatets ansættelsesregister, og anciennitets-optjeningen i løbet af ansættelsen vil fortsat fremgå af Ansættelsesregistret, og dermed har skolerne også fortsat mulighed for at udskrive en oversigt over optjent anciennitet ved ansættelsens ophør ("Anciennitetskort").

For de ansættelser, hvor skolen har brugt anciennitetsprogrammet, vil de indtastede oplysninger om tidligere ansættelser fortsat fremgå af Ansættelsesregistret.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer