Opfølgning og sanktionering af skoler med et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug

 

Fordelingssekretariatet foretager i lighed med sidste år opfølgning på skoler med et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug.

Et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug defineres som et forbrug (målt som vikartilskudsforbruget ved lærerpersonales fravær pr. lærerårsværk), som overstiger gennemsnittet for alle skoler med en faktor 3 i det første år og en faktor 2 i henholdsvis andet og tredje år.

Skoler, som i det nærmest forgangne regnskabsår har haft et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug, skal indsende en redegørelse om baggrunden for det forhøjede vikartilskudsforbrug og hvilke initiativer, som skolen agter at iværksætte med henblik på at reducere forbruget.

Skoler, som i de 2 nærmest forgangne regnskabsår har haft et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug, skal indsende en redegørelse suppleret med svar på en række spørgsmål. Skolen skal desuden løbende indsende underskrevne vikarskemaer.

Skoler, som i de 3 nærmest forgangne regnskabsår har haft et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug, bliver omfattet af Fordelingssekretariatets sanktioner. Skolen skal desuden løbende indsende underskrevne vikarskemaer. Sanktionerne medfører, at skolens vikartimesatser bliver reduceret med 50% i hele "År 4".

Herefter gælder for "År 5" og følgende år:

Hvis skolens vikartilskudsforbrug (jf. opgørelsen for det foregående år) ikke overstiger gennemsnittet, ophører reduktionen af skolens vikartimesatser.

Hvis skolens vikartilskudsforbrug (jf. opgørelsen for det foregående år) overstiger gennemsnittet med en faktor mellem 1 og 2, så reduceres skolens vikartimesatser med 25% i hele det pågældende år.

Hvis skolens vikartilskudsforbrug (jf. opgørelsen for det foregående år) overstiger gennemsnittet med en faktor på 2 eller mere, så reduceres skolens vikartimesatser med 50% i hele det pågældende år.

Ved beregningen af skolens forbrug tages hensyn til, at skolen har fået en lavere vikartimesats, således at skolens tilskud "normaliseres" inden den samlede opgørelse foretages. 

 

Opfølgning og sanktionering af skoler med ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug til barns 1. og 2. sygedag

Ud over opfølgningen på skoler med et samlet højt vikartilskudsforbrug foretager Fordelingssekretariatet også opfølgning på skoler med et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug til barns 1. og 2. sygedag.

Et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug til barns 1. og 2. sygedag defineres som et forbrug (målt som antal fraværsdage i forbindelse med barns 1. og 2. sygedag pr. lærer), som overstiger gennemsnittet for alle skoler med en faktor 3 i det første år og en faktor 2 i henholdsvis andet og tredje år.

Opfølgning og sanktionering vil foregå efter samme principper som ved opfølgningen over for skoler med et samlet ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug. 

Sanktioneringen vedrører alene vikartilskuddet vedrørende barns 1. og 2. sygedag. 

Opfølgningen er beskrevet nærmere på Fordelingssekretariatets hjemmeside - her

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer