Tilskud til frivillige fratrædelsesordninger

 

Fordelingssekretariatet yder fortsat tilskud til frivillige fratrædelsesordninger indgået efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger af 29. august 2011.

Fordelingssekretariatets tilskud omfatter ledere, lærere og børnehaveklasseledere.

Ifølge cirkulæret kan der kun indgås aftaler om frivillig fratrædelse i forbindelse med personalereduktioner, og det forudsættes, at den ansatte kan gå på alderspension på fratrædelsestidspunktet.

Fordelingssekretariatet yder tilskud til op til 2 års tilkøb af ekstraordinær pensionsalder for medlemmer af P25/Efterlønskassen og tilskud til op til 2 års indbetaling af ekstraordinært pensionsbidrag for medlemmer af Lærernes Pension. Fordelingssekretariatets tilskud udgør 75% af tilkøbsbeløbet/bidraget for ansatte på 62 år eller mere og 50% af tilkøbs-beløbet/ bidraget for 60-61 årige.

Ansøgningsmateriale findes på vores hjemmeside www.fordelingssekretariatet.dk  under "Øvrige", "Fratrædelsesordninger". 

Sammen med tilskudsansøgningen skal skolen indsende kopi af aftalen mellem skolen og den ansatte formaliseret af vedkommende organisationsrepræsentant (TR)/Organisationen og dokumentation fra pensionskassen for, at tilkøbsbeløbet / bidraget er indbetalt. 

Tilskuddet udbetales, når Fordelingssekretariatet har modtaget dokumentation for, at tilkøbsbeløbet/bidraget er indbetalt, og tilskudsbetingelserne i øvrigt er opfyldt.

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer