Ændringer til vikartilskudsreglerne vedrørende COVID-19 relateret fravær

 

Dagpengereglerne er ændret, således at dagpengerefusion fra dag 1 ved COVID-19 relateret fravær er ophørt 1. juli 2021. Herefter gælder de almindelige dagpengeregler, hvor kommunen giver dagpengerefusion efter dag 30.

Dagpenge ved fravær, fordi den ansatte tilhører en risikogruppe, er ophørt 1. september 2021.

Den nuværende kategorisering af COVID-19 som en samfundskritisk sygdom er ophørt den 10. september 2021.

På baggrund af ovenstående udmeldinger fra myndighederne og ændringer i dagpengereglerne har Fordelingssekretariatets bestyrelse besluttet at ændre reglerne om vikartilskud ved COVID-19 relateret fravær: 

1) Fravær, fordi den ansatte er smittet eller formodet smittet med COVID-19 eller er i karantæne pga. smitterisiko, herunder i isolation pga. smitteopsporing.

Indtil videre har Fordelingssekretariatet dækket COVID-19 relateret fravær fra dag 1 med lav vikarsats, fordi skolerne indtil 1. juli 2021 har fået dagpenge fra dag 1.

I perioden fra 1. juli til 30. september ydes der vikartilskud med høj sats fra fraværets dag 1 til dag 30, og med lav sats fra og med dag 31, hvor skolen kan få dagpengerefusion.

Med virkning fra 1. oktober 2021 ydes der først vikartilskud fra fraværets dag 6 - dvs. efter 5 karensdage. Fra dag 6 til dag 30 ydes der vikartilskud med høj sats, og der ydes vikartilskud med lav sats fra og med dag 31, hvor skolen kan få dagpengerefusion. Dette svarer til vikartilskudsreglerne ved almindelig sygdom.

2) Fravær fordi den ansatte eller en af den ansattes pårørende tilhører en risikogruppe.

Indtil videre har Fordelingssekretariatet dækket COVID-19 relateret fravær fra dag 1 med lav vikarsats, fordi skolerne har fået dagpenge fra dag 1.

I perioden fra 1. juli til 31. august ydes der vikartilskud med lav sats fra dag 1, fordi skolen i denne periode kan få dagpengerefusion. I perioden fra 1. september til 30. september ydes der vikartilskud med høj sats, fordi skolen ikke længere kan få dagpengerefusion.

Med virkning fra 1. oktober 2021 ydes der ikke vikartilskud ved fravær, som skyldes, at den ansatte eller en af den ansattes pårørende tilhører en risikogruppe.

Med disse ændringer får skolerne indtil 1. oktober en lige så god dækning som hidtil, og fra 1. oktober er reglerne tilpasset udmeldingerne fra myndighederne og ændringerne i dagpengereglerne.

Tro og love-erklæring, som skal indsendes ved indberetning af COVID-19 relateret fravær, findes her.

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer