Ajourføring af Ansættelsesregistret

 

I slutningen af april 2021 åbner vi for, at skolen kan indberette løndele i Eunomia til brug for Forhandlingsstatistikken for 2021.


Fristen for indberetning er den 15. maj 2021.

Der skal indberettes løndele for øverste leder, øvrige ledere, lærere og børnehaveklasseledere, som er ansat pr. 30. april 2021, og for timelønnede lærervikarer, som har været ansat i løbet af perioden 1. maj 2020 - 30. april 2021.

Oversigt over de løndele, der skal indberettes for hver enkelt stillingskategori, findes her.

For hver enkelt ansættelse skal oplysninger om beskæftigelsesgrad, perioder som konstitueret, orlovsperioder, arbejdsmarkedsordning og pensionskasse være ajourført, inden der indberettes løndele. Ajourføringen af disse oplysninger behøver ikke afvente lønindberetningen, men kan foretages løbende.

Løndelene vil som i 2020 enten kunne indtastes direkte i Eunomia eller kunne indberettes elektronisk ved at overføre en fil til Eunomia.

Når skolen har indberettet oplysningerne, vil vi gennemgå oplysningerne og foretage eventuelle korrektioner i samarbejde med skolen, inden den samlede Forhandlingsstatistik skal sendes til Finansministeriet ultimo juni 2021.

Ændringer i indberetningsprincipperne for nogle løndele i forhold til indberetningen i 2020

I forhold til indberetningen i 2020 er der foretaget følgende ændringer i indberetningsprincipperne: Vederlag for funktion i højere stilling, midlertidigt kvalifikationstillæg, varigt funktionstillæg og midlertidigt funktionstillæg skal i 2021 indberettes med "Sum af udbetalinger for perioden 1. maj 2020 - 30. april 2021". Disse løndele blev i 2020 indberettet med "Udbetalt beløb for april 2020".

Skærpet kontrol af lønoplysninger for skolens øverste og øvrige ledere

Fordelingssekretariatets bestyrelse har besluttet, at der i 2021 skal foretages en skærpet kontrol af lønoplysningerne for skolens øverste og øvrige ledere.

Dette betyder, at skolen, i de tilfælde hvor lederens intervalløn er uden for intervalgrænserne eller engangsvederlag er over maksimumbeløbet, vil blive bedt om en forklaring på afvigelsen og dokumentation herfor. Eksempelvis vil skolen, i de tilfælde hvor lederens engangsvederlag overstiger maksimumbeløbet, blive bedt om at indsende særskilt bemyndigelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer