Ansættelsesregistrets løndele pr. 30. april 2021 kan indberettes nu

 

Ajourføring af Ansættelsesregistrets løndele pr. 30. april 2021

Vi er af Finansministeriet blevet bedt om at indkalde lønoplysninger til brug for Forhandlingsstatistik 2021, og vi har derfor åbnet for indberetning af løndele i Ansættelsesregistret i Eunomia.

Skolen skal i nævnte rækkefølge:

 • Sikre at ansættelserne er oprettet med de korrekte ansættelsesperioder og sørge for at registrere afgangsdatoer for ansatte, der er fratrådt.
   
 • Sikre at ansættelsernes beskæftigelsesperioder er ajourført pr. 30. april 2021.
 • Indberette løndele pr. 30. april 2021.
   
 • Senest 15. maj 2021 bekræfte, at oplysningerne er ajourført.


Indberetningen af løndele kan foregå på 3 måder:

 • Løndele kan indtastes direkte på ansættelserne i Eunomia. Se vejledningens pkt. 5.1.
   
 • Skolen kan hente filen "Løndele" fra Eunomia, indtaste lønbeløb i filen og importere filen i Eunomia. Se vejledningens pkt. 5.2.
   
 • Skoler, der anvender lønsystem fra KOMiT eller UVdata (DSA-Løn), kan importere en fil med data fra skolens lønsystem til Eunomia. Se vejledningens pkt. 5.3.

Der skal indberettes oplysninger for øverste ledere, øvrige ledere, kostafdelingsledere, lærere og børnehaveklasseledere, som er ansat pr. 30. april 2021 og for timelønnede lærervikarer, som har været ansat i løbet af perioden fra 1. maj 2020 til 30. april 2021.

Afhængig af, hvilken løndel der er tale om, skal løndelene indberettes enten som "Udbetalt beløb for april 2021" eller som "Sum af udbetalinger i perioden 1. maj 2020 - 30. april 2021."

Reguleringsfaktoren pr. 1. april 2021
Beløbene for april 2021 skal indberettes med de faktisk udbetalte beløb. Det vil sige, at beløbene ikke skal efterreguleres, hvis lønnen er udbetalt, inden reguleringsfaktoren pr. 1. april 2021 blev kendt.

Oplysningerne skal indberettes i Eunomia, hvor der skal være oprettet et skema for hver enkelt ansættelse.

Ændringer i indberetningsprincipperne for nogle løndele i forhold til indberetningen i 2020

I forhold til indberetningen i 2020 er der foretaget følgende ændringer i indberetningsprincipperne: Vederlag for funktion i højere stilling, midlertidigt kvalifikationstillæg, varigt funktionstillæg og midlertidigt funktionstillæg skal i 2021 indberettes med "Sum af udbetalinger for perioden 1. maj 2020 - 30. april 2021". Disse løndele blev i 2020 indberettet med "Udbetalt beløb for april 2020".

Skærpet kontrol af lønoplysninger for skolens øverste og øvrige ledere

Fordelingssekretariatets bestyrelse har besluttet, at der i 2021 skal foretages en skærpet kontrol af lønoplysningerne for skolens øverste og øvrige ledere.

Dette betyder, at skolen, i de tilfælde hvor lederens intervalløn er uden for intervalgrænserne eller engangsvederlag er over maksimumbeløbet, vil blive bedt om en forklaring på afvigelsen og dokumentation herfor. Eksempelvis vil skolen, i de tilfælde hvor lederens engangsvederlag overstiger maksimumbeløbet, blive bedt om at indsende særskilt bemyndigelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Skolen skal have ajourført oplysningerne senest den 15. maj 2021

Når oplysningerne er ajourført, skal skolen bekræfte det i Eunomia ved på "Liste over ansættelser" at vælge "Lønelementer ajourført".

Når skolen har indberettet oplysningerne, vil Fordelingssekretariatet gennemgå oplysningerne og foretage eventuelle korrektioner i samarbejde med skolen, inden den samlede Forhandlingsstatistik skal sendes til Finansministeriet ultimo juni 2021.

Principperne for ajourføringen pr. 30. april 2021 er detaljeret beskrevet i vedlagte "Vejledning om ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2021", som også findes her

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer