COVID-19 vikartilskud - ny blanket - senfølger m.m.

 

Vikartilskud ved COVID-19 relateret fravær

Retten til dagpenge ved fravær på grund af COVID-19 relateret fravær er forlænget til 30. juni 2021, og Fordelingssekretariatet yder fortsat vikartilskud ved COVID-19 relateret fravær, herunder hvis en ansat er smittet eller formodet smittet med COVID-19, er fraværende i forbindelse med smitteopsporing eller tilhører en risikogruppe.

Fraværet skal indberettes i Eunomia med fraværsarten COVID-19.

Reglerne om vikartilskud ved fravær i forbindelse med COVID-19 findes her.


Opdateret blanket - tro og love-erklæring vedr. COVID-19

Blanketten "tro og love-erklæring vedrørende vikartilskud på grund af COVID-19 relateret fravær" er opdateret.

For at sikre at det er de nyeste blanketter, der anvendes, bedes I altid hente blanketterne på Fordelingssekretariatets hjemmeside under overskriften "Blanketter".


Vikartilskud ved COVID-19 relateret fravær ophører efter 12 måneders fravær

Fordelingssekretariatets bestyrelse har på mødet 14. april 2021 besluttet, at der kan ydes vikartilskud til COVID-19 relateret fravær af en varighed på sammenlagt højst 12 måneder inden for en periode på 2 år.


Vikartilskud ved fravær på grund af senfølger efter COVID-19

Hvis en ansat, der tidligere har været sygemeldt på grund af COVID-19, sygemeldes på ny på grund af senfølger/eftervirkninger efter COVID-19, så betragtes fraværet som almindelig sygdom, som skal indberettes i Eunomia som "Sygdom". Sygdom- og fravær startdato på vikarskemaet er den dag, hvor sygemeldingen starter på ny.

Hvis en ansat, der er sygemeldt på grund af COVID-19, i forlængelse heraf bliver uarbejdsdygtig på grund af senfølger efter COVID-19, betragtes fraværet, som skyldes senfølger efter COVID-19, ligeledes som almindeligt sygefravær, som skal indberettes i Eunomia som "Sygdom". Sygdom startdato på vikarskemaet er den allerførste sygedag, dvs. den dag, hvor sygemeldingen startede med COVID-19 og fravær startdato på vikarskemaet er den dag, hvor sygemeldingen skyldes senfølger efter COVID-19.

Kontakt gerne Fordelingssekretariatet i tvivlstilfælde.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer