Opfølgning på vikartilskudsforbrug

 

I sidste nr. af ServiceNyt orienterede vi om Fordelingssekretariatets opfølgning og sanktionering af skoler med et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug.

Vi har nu opgjort skolernes vikartilskudsforbrug i 2020, og skoler med et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug i 2020 har fået besked om forbruget, og om den fortsatte opfølgning.

2 skoler, med ekstraordinært stort forbrug i 3 år (2018-2020), får reduceret vikartilskudssatserne med 50% med virkning fra 1. januar 2021.

1 skole har fået reduceret vikartilskud i 2020 på grund af ekstraordinært stort forbrug i flere år. Denne skole bliver også i 2021 omfattet af Fordelingssekretariatets sanktioner. Skolen havde i 2020 et vikartilskudsforbrug på 2,83 i forhold til gennemsnittet for alle skoler og får derfor reduceret sit vikartilskud med 50% i 2021.

Reduktionen for de 3 skoler vedrører fraværsarterne Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Barns 1. og 2. sygedag, Omsorgsdage og §56 Dagpengeloven fsva. fravær for øverste leder, øvrige ledere, lærere og børnehaveklasseledere.

Skoler, der ikke har haft et ekstraordinært forbrug i 2020, kan få oplysning om skolens vikartilskudsforbrug i forhold til gennemsnittet ved henvendelse til os.

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer