Ophør af COVID-19 fripladstilskud

Vi har tidligere varslet at hjælpepakken, der har gjort COVID-19 fripladstilskuddet muligt, var tæt på at være opbrugt. Opgørelsen af skolernes ansøgninger om COVID-19 Fripladstilskud for februar, med frist 10. marts 2021, viser igen et meget stort behov, så stort at det kun lige netop bliver muligt at dække ansøgningerne for februar. Hjælpepakken på 25 mio. kr. er herefter opbrugt, og ordningen dermed ophørt.

Det vil derfor ikke længere være muligt at søge om COVID-19 fripladstilskud, og skolen skal derfor IKKE sende flere ansøgninger ind til Fordelingssekretariatet. Allerede modtagne ansøgninger hos Fordelingssekretariatet for marts måned 2021 eller ansøgninger for februar, som er kommet for sent til fristen den 10. marts 2021, bliver makuleret.

Skolen kan evt. benytte følgende til orientering af forældrene:

Det særlige COVID-19 fripladstilskud som, på baggrund af en hjælpepakke på 25 mio.kr, har kunnet søges af forældre, der er økonomisk ramt som følge af COVID-19, er nu opbrugt, og ordningen er dermed ophørt. Det er derfor ikke længere muligt at søge om COVID-19 Fripladstilskud.

 

Alle skoler har fået en mail med ovenstående orientering den 24. marts 2021.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer