Principper for opgørelsen af skolernes vikartilskudsforbrug

 

Fordelingssekretariatet opgør hvert år skolernes vikartilskudsforbrug i forhold til gennemsnittet med henblik på opfølgning over for skoler med et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug.
I 2021 indgår fraværsarterne Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Barns 1. og 2. sygedag, Omsorgsdage og §56 Dagpengeloven i opgørelsen.

Fordelingssekretariatets bestyrelse har besluttet, at COVID-19 relateret fravær indgår i opgørelsen fra 1. januar 2022 for måneder, hvor COVID-19 ikke er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Principperne for opfølgning over for skoler med et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug kan ses her.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer