Sygeundervisning

 

For sygeundervisningsforløb, der starter 1. juli 2021 eller senere, er der indført nye betingelser:

- Ved sygeundervisningsforløb på mere end 4 uger skal der medsendes lægeerklæring, handleplanen for eleven og samtykkeerklæring, underskrevet af en person, der har forældremyndighed over eleven. Handleplanen skal beskrive skolens planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen, se kapitel 4 i Vejledning til bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler - her.

- Fordelingssekretariatet refunderer eventuel udgift til lægeerklæringen - medsend dokumentation for udgiften, når tilskuddet søges hjem.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer