Tilskud til befordring af elever med svære handikap i skoleåret 2021/22

 

Ansøgning om befordringstilskud i skoleåret 2021/22 til allerede indmeldte og tilskudsberettigede elever med svære handikap skal indsendes til Fordelingssekretariatet senest den 1. maj 2021

For elever med svære handikap, der indmeldes i skolen efter denne ansøgningsfrist og inden udgangen af skoleåret 2021/22, kan der løbende søges om befordringstilskud. 

Her finder du vejledning i ansøgning om tilskud til befordring af elever med svære handikap. 

Ansøgningsskema og samtykkeerklæring finder du her.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer