Tilskud til befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktikophold for elever i 8. – 10. kl. i skoleåret 2021/22

 

Primo december måned vil skoler, der har søgt om tilskud til befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktikophold, modtage tilsagnsbrev om befordringstilskuddets størrelse (skolens rådighedsbeløb). 

Skolen kan anmode om at få udbetalt tilskud hhv. 1. februar og 1. september, når skolen har afholdt udgifter til befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb eller praktikophold. 

Formularen "Anmodning om udbetaling af tilskud til udgifter i forbindelse med befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted i skoleåret 2021/22" vil blive lagt på Fordelingssekretariatets hjemmeside i december måned. 

De skoler, der har søgt tilskuddet, vil modtage formularen på mail.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer