Tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever for skoleåret 2021/22

 

I uge 50 vil de skoler, der har søgt om tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever for skoleåret 2021/22, modtage tilsagnsbrev om tilskuddets størrelse. 

Vi er godt i gang med at behandle ansøgningerne, og i den forbindelse udsender Fordelingssekretariatets sagsbehandler via en mail en bekræftelse på det antal lektioner, skolen har søgt. Skolen bedes derfor kontakte os senest d. 1. december 2021, hvis skolen ikke har modtaget den nævnte mail. 

Tilskuddene anvises til skolerne den 29. december 2021.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer