Vikarskemaer skal som hidtil underskrives i forbindelse med indberetning

 

Som dokumentation for, at der har været tale om et vikartilskudsberettiget fravær, skal den fraværende underskrive vikarskemaets fraværsdel.

Vikarskemaet skal udskrives fra Eunomia i forbindelse med indberetningen, underskrives og opbevares på skolen.

Hvis der er tale om fravær over flere måneder, er det tilstrækkeligt, at den fraværende attesterer den samlede fraværsperiode for den sidste måned i fraværet.

Vikarerne skal også underskrive vikarskemaet, hvis der er tale om lærere eller børnehaveklasseledere, der varetager løse vikartimer. Det fremgår af vikarskemaet, hvilke vikarer der skal underskrive.

Det er en tilskudsbetingelse, at vikarskemaerne underskrives. Hvis der er problemer med at få en underskrift, bedes skolen kontakte Fordelingssekretariatet.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer