Vikartilskud ved COVID-19 relateret fravær

 

Med en ændring af Lov om sygedagpenge er der med virkning fra 23. november 2021 indført dagpengerefusion fra første fraværsdag for ansatte, der er smittet med COVID-19 og for ansatte, der er i selvisolation.

På baggrund heraf har Fordelingssekretariatets bestyrelse besluttet at ændre reglerne om vikartilskud ved COVID-19 relateret fravær. 

1. Med virkning fra 23. november 2021 ydes vikartilskud med lav sats fra første fraværsdag for ansatte, der er smittet med COVID-19 og for ansatte, der er i selvisolation i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger herom.

2. For ansatte, der ikke møder på arbejde, fordi de er formodet smittet med COVID-19, er der ikke dagpenge fra første fraværsdag, og de er derfor ikke omfattet af COVID-19 vikartilskuddet. Det vil sige, at hvis de fortsat er fraværende efter 5 karensdage, kan fraværet indberettes som almindelig sygdom. Hvis den ansatte testes positiv med COVID-19, skal fraværet indberettes som COVID-19, og fraværets startdato er den første dag, hvor den ansatte ikke kan arbejde på grund af symptomer på COVID-19. 

For hvert COVID-19 relateret fravær skal skolen indsende en tro og love-erklæring, som findes på www.fordelingssekretariatet.dk, under Blanketter, Vikar. 

Reglerne om vikartilskud ved fravær i forbindelse med COVID-19 findes her.

 

COVID-19 relateret fravær og 12-måneders reglen

For COVID-19 relateret fravær, der starter inden 1. januar 2022, kan der ydes vikartilskud i sammenlagt højst 12 måneder inden for en periode på 2 år.

Fordelingssekretariatets bestyrelse har besluttet, at COVID-19 relateret fravær, der starter 1. januar 2022 eller senere, skal indgå i opgørelsen jf. "12 -måneders reglen" ved sygdom. Ifølge "12-måneders reglen" ved sygdom kan der ydes vikartilskud til sygefravær af en varighed på sammenlagt 12 måneder inden for en periode af 2 år. I opgørelsen af de 12 måneder indgår almindeligt sygefravær og fravær jf. §56 i sygedagpengeloven samt COVID-19 relateret fravær, der starter 1. januar 2022 eller senere.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer