Ajourføring af Ansættelsesregistrets løndele – frist 15. maj 2023

Vi er af Finansministeriet blevet bedt om at indkalde lønoplysninger til brug for Forhandlingsstatistik 2023, og vi har derfor åbnet for indberetning af løndele i Ansættelsesregistret i Eunomia.

Skolen skal i nævnte rækkefølge:

 • Sikre at ansættelserne er oprettet med de korrekte ansættelsesperioder og sørge for at registrere afgangsdatoer for ansatte, der er fratrådt.
 • Sikre at ansættelsernes beskæftigelsesperioder er ajourført pr. 30. april 2023.
 • Indberette løndele pr. 30. april 2023.
 • Senest 15. maj 2023 bekræfte, at oplysningerne er ajourført.

 

Indberetningen af løndele kan foregå på 3 måder:

 • Løndele kan indtastes direkte på ansættelserne i Eunomia. Se vejledningens pkt. 5.1.
   
 • Skolen kan hente filen "Løndele" fra Eunomia, indtaste lønbeløb i filen og importere filen i Eunomia. Se vejledningens pkt. 5.2.
   
 • Skoler, der anvender lønsystem fra KOMiT eller UVdata (DSA-Løn), kan importere en fil med data fra skolens lønsystem til Eunomia. Se vejledningens pkt. 5.3.

 

Der skal indberettes oplysninger for:

1) Øverste leder, øvrige ledere, kostafdelingsledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat pr. 30. april 2023.

2) Timelønnede lærervikarer, der har været ansat i løbet af perioden fra 1. maj 2022 til 30. april 2023, dog med undtagelse af timelønnede lærervikarer, hvis ansættelse ophørte inden 30. april 2023, og som pr. 30. april 2023 var ansat som øverste leder, øvrig leder, kostafdelingsleder, lærer eller børnehaveklasseleder.


Afhængig af, hvilken løndel der er tale om, skal løndelene indberettes enten som ”Udbetalt beløb for april 2023” eller som ”Sum af udbetalinger i perioden 1. maj 2022 – 30. april 2023.”

Vær opmærksom på, at der i forhold til tidligere skal indberettes 2 nye løndele: ”Seniorbonus Engangsvederlag” og ”Seniorbonus Pensionsforhøjelse”.

Skolen skal have ajourført oplysningerne senest den 15. maj 2023


Når oplysningerne er ajourført, skal skolen bekræfte det i Eunomia ved på "Liste over ansættelser" at vælge "Lønelementer ajourført".

Når skolen har indberettet oplysningerne, vil Fordelingssekretariatet gennemgå oplysningerne og foretage eventuelle korrektioner i samarbejde med skolen, inden den samlede Forhandlingsstatistik skal sendes til Finansministeriet ultimo juni 2023.

Principperne for ajourføringen pr. 30. april 2023 er detaljeret beskrevet i ”Vejledning om ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2023”, som findes på Fordelingssekretariatets hjemmeside under ”Ansættelsesregister” - her.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer