Ajourføring af Ansættelsesregistrets løndele pr. 30. april 2022

 

Ansættelsesregistrets løndele skal ajourføres til brug for Forhandlingsstatistikken for 2022.

Afhængig af, hvilken løndel der er tale om, skal løndelene indberettes enten som ”Udbetalt beløb for april 2022” eller som ”Sum af udbetalinger i perioden 1. maj 2021 – 30. april 2022.”

I løbet af uge 17 forventer vi at åbne for, at skolen kan indberette løndele i Eunomia, og vi sender samtidig en vejledning til skolen om indberetningen.


Sidste frist for at ajourføre løndele er den 15. maj 2022.


Skærpet kontrol af lønoplysninger for skolens øverste leder

Fordelingssekretariatets bestyrelse har besluttet, at der i 2022 skal foretages en skærpet kontrol af lønoplysningerne for skolens øverste leder.

Dette betyder, at skolen, i de tilfælde hvor lederens intervalløn er uden for intervalgrænserne eller engangsvederlag er over maksimumbeløbet, vil blive bedt om en forklaring på afvigelsen og dokumentation herfor. Eksempelvis vil skolen, i de tilfælde hvor lederens engangsvederlag overstiger maksimumbeløbet, blive bedt om at indsende særskilt bemyndigelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer