Forældreansøgningsskema – ordinært fripladstilskud 2022/23

 

Forældreansøgningsskemaer til brug for ansøgning om fripladstilskud i skoleåret 2022/23 findes nu i Eunomia.

Forældreansøgningsskemaet findes således:
1. Log på Eunomia
2. Vælg Fripladstilskud
3. Vælg skoleåret 2022/23 (det er meget vigtigt at vælge det korrekte skoleår)
4. Under "Udskrifter" vælges "Forælderansøg."

Ved henvendelse til jeres sagsbehandler er det muligt at få forælderan-søgningsskemaet på engelsk.

Det er også muligt på skolens danske forældreansøgningsskema at få til-føjet et felt til oplysning om antal hjemmeboende børn.

Fordelingsnøgler findes under ”Udskrifter” i Eunomia eller på vores hjemmeside www.fordelingssekretariatet.dk under Friplads.

Hvis forældrene er flyttet til Danmark i ansøgningsåret, skal skolen være opmærksom på, at forældrene skal vedlægge en dansk forskuds-opgørelse ved ansøgningen.

Skolernes frist for elektronisk indberetning af skolernes fripladsansøg-ning for skoleåret 2022/23 er den 15. september 2022.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer