Fordeling af fripladstilskud 2022/23

Fordelingen af fripladstilskuddet til eleverne skal være afsluttet senest 1. april i skoleåret. Afregningen til forældrene skal være afsluttet inden udgangen af skoleåret. Skolen skal inden 1. april 2023, overfor Fordelingssekretariatet, redegøre for, hvordan det anviste fripladstilskud er fordelt til eleverne. Redegørelsen foretages i fripladssystemet i Eunomia. 

Skolen kan vælge at fastholde fordelingen i henhold til Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle, eller den kan vælge at bruge egen fordelingsnøgle. Hvis skolen vælger at bruge egen fordelingsnøgle, er det en betingelse, at fordelingen sker under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til forældrebetalingen. 

Hvis skolen bruger egen fordelingsnøgle og derfor skal ændre tallene i redegørelsen i Eunomia, fungerer systemet bedst, hvis man starter med at tage fra de elever, der skal have mindre og derefter giver til de elever, der skal have mere. Hvis skolen vælger egen fordelingsnøgle og/eller har rettet i tallene, skal der i fanebladet ”Redegørelse” redegøres for de fordelingsprincipper, der er lagt til grund for skolens egen tilskudsfordeling. 

Husk at ubrugte midler, f.eks. som følge af at en elev er stoppet på skolen, kan fordeles til andre elever, hvortil der er søgt om fripladstilskud. 

Redegørelsen skal underskrives af skolens leder og bestyrelsesformand. Redegørelsesdokumentet skal og kan først udskrives, når redegørelsen er indberettet til Fordelingssekretariatet i Eunomia.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer