Generel befordring og befordring til brobygningsforløb mv. i skoleåret 2024/25

 

Information vedrørende ansøgning om tilskud til generel befordring mellem skole og hjem og tilskud til befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted vil blive fremsendt til skolens mailadresse i september måned 2024.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer