Invitation til informationsmøder om handleplaner ifm. supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever

 

I skoleåret 2022/23 skal skolerne som noget nyt indsende handleplaner og evalueringer for de elever, der modtager supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever.

Fordelingssekretariatet afholder derfor informationsmøder torsdag den 25. august og fredag den 26. august på Fordelingssekretariatet i Slagelse.

Informationsmøderne henvender sig til de medarbejdere på skolerne, der skal udfylde handleplaner og evalueringer ifm. supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever, dvs. DSA-lærere, koordinatorer af DSA-undervisningen mv.

 

Se her for yderligere information. Bemærk at tilmeldingsfristen er den 22. juni 2022.

 

Tilmelding foregår elektronisk ved at anvende dette link:https://forms.office.com/r/8w8MnAADct

 

Linket kan genanvendes flere gange, hvis der er flere på skolen, som vil deltage.

 

Vi glæder os til at se jer.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer