Ny tilskudsmodel for supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever med virkning fra skoleåret 2024/25

 

Fordelingssekretariatets bestyrelse har besluttet, at tilskudsmodellen for supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever ændres med virkning fra skoleåret 2024/25. Formålet med ændringen er at lette administrationen af ordningen for skolerne.


Rammeansøgning

I den nye tilskudsmodel ansøger skolen i starten af skoleåret om en ramme for støttelektioner i skoleåret. Skolen angiver, hvor mange støttelektioner pr. elev/hold man planlægger at anvende i skoleåret.

Rammeansøgningen skal indberettes via Eunomia. Det foregår ved, at skolen downloader en skabelon fra Eunomia, udfylder skabelonen med de planlagte lektioner for skoleåret og importerer filen til Eunomia.

Fristen for indberetning af rammeansøgning for skoleåret 2024/25 er den 1. oktober 2024. Der bliver åbnet for indberetning af rammeansøgning i august 2024, hvor vi også udsender vejledning til indberetningen.


Handleplaner og evalueringer

Skolen skal fortsat indsende en handleplan samt evalueringer for hhv. december og april for hver enkelt elev.

Handleplanerne for skoleåret 2024/25 skal indsendes via Eunomia senest den 1. oktober 2024. Dette vil være muligt umiddelbart efter, at skolen har indsendt rammeansøgning. Formular til handleplan vil være tilgængelig på Fordelingssekretariatets hjemmeside primo august 2024.  

Evaluering for december 2024 skal indsendes senest 15. januar 2025. Evaluering for april 2025 skal indsendes senest 15. maj 2025.


Tilskudsansøgning

Skolen kan ansøge om tilskud inden for rammen, når lektionerne er afviklet. Der ansøges om tilskud 2 gange årligt, hhv. for perioden fra august – december og for perioden fra januar til juni.

For perioden fra august – december 2024 er ansøgningsfristen den 1. februar 2025. For perioden fra januar – juni 2025 er ansøgningsfristen den 1. september 2025.

Ansøgningerne om tilskud består dels af en ledelseserklæring om, at støttelektionerne er afviklet i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne, dels af en opgørelse over, hvilke elever/hold der har modtaget støtteundervisning og med hvor mange lektioner.

Fra skoleåret 2024/25 skal der ikke indsendes protokol.

Udbetaling af tilskud

På baggrund af en gennemgang af ansøgningerne udbetaler Fordelingssekretariatet tilskud for afviklede støttelektioner. Der udbetales tilskud 2 gange årligt, hhv. for perioden fra august – december og for perioden fra januar til juni.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer