Opfølgning og sanktionering af skoler med et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug

I sidste nr. af ServiceNyt orienterede vi om Fordelingssekretariatets opfølgning og sanktionering af skoler med et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug.

Vi har nu opgjort skolernes vikartilskudsforbrug i 2022, og skoler med et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug i 2022 har fået besked om forbruget og om den fortsatte opfølgning.

1 skole, der på grund af ekstraordinært stort forbrug i 2019, 2020 og 2021 har fået reduceret sit vikartilskud med 50% i 2022, havde i 2022 et vikartilskudsforbrug på 4,2 i forhold til gennemsnittet for alle skoler. Da skolens vikartilskudsforbrug i 2022 udgør mere end gennemsnittet, fortsætter skolen i 2023 med at være omfattet af Fordelingssekretariatets sanktioner, og derfor får skolen reduceret sit vikartilskud med 50% i 2023.

Reduktionen vedrører fraværsarterne Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Barns 1. og 2. sygedag, Omsorgsdage og §56 Dagpengeloven fsva. fravær for øverste leder, øvrige ledere, lærere og børnehaveklasseledere.

1 skole med et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug til barns 1. og 2. sygedag i 2020, 2021 og 2022 får i 2023 reduceret vikartilskuddet til barns 1. og 2. sygedag med 50% fsva. fravær for øverste leder, øvrige ledere, lærere og børnehaveklasseledere.

Skoler, der ikke har haft et ekstraordinært stort forbrug i 2022, kan få oplysning om skolens vikartilskudsforbrug i forhold til gennemsnittet ved henvendelse til os.

Opfølgningen og eventuelle sanktioner er beskrevet nærmere på Fordelingssekretariatets hjemmeside -  her.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer