Supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever

Vi har den 23. august 2023 udsendt ansøgningsmateriale til skolen.

Ansøgningen skal indsendes til Fordelingssekretariatet senest den 1. oktober 2023.

Handleplan for hver enkelt elev skal sendes til Fordelingssekretariatet senest den 27. oktober 2023. I modsætning til tidligere år skal handleplanen således ikke indsendes sammen med ansøgningen. Skolen modtager en mail fra Fordelingssekretariatet, når det er muligt at indsende handleplaner.

Formular til handleplan og evaluering findes på www.fordelingssekretariatet.dk under Blanketter – Supplerende Sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer