Tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

 

Den 28. januar 2022 orienterede vi ved mail om ændringer i tilskuddet til støtteundervisning, som får virkning fra skoleåret 2022/23.


En af ændringerne er, at der kan ydes tilskud til en elevs støtteundervisning inden for maksimalt 3 på hinanden følgende skoleår.

Fordelingssekretariatets bestyrelse har efterfølgende præciseret denne regel således:

En elev kan udløse tilskud i det skoleår, hvor skolen første gang ansøger om tilskud til eleven og i de 2 følgende skoleår. Herefter kan eleven ikke udløse tilskud, og eleven kan ikke deltage på et støtteundervisnings-hold, uanset om de andre elever på holdet er tilskudsberettigede.

Hvis en elev skifter fra en fri grundskole til en anden, skal eventuelle "støtteundervisningsår" på den tidligere skole medregnes i 3-års perioden på den nye skole.

Der kan dispenseres fra 3-års reglen, men kun i ekstraordinære situationer (force majeure), f.eks. for elever, der påbegynder støtteundervisning for derefter at være fraværende i en længere periode.

De 3 år optælles først med virkning fra skoleåret 2022-23.

Bestyrelsen besluttede desuden at:

  • Reglen om, at undervisningen skal være gennemført, videreføres i det nye administrationsgrundlag. Det vil sige, at der ikke ydes tilskud, hvis undervisningen aflyses for eksempel på grund af elevers eller læreres fravær.
  • Med virkning fra skoleåret 2022-23 skal skolerne anvende Fordelingssekretariatets protokol.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer