Udfasning af samtykkeerklæringer

 

De samtykkeerklæringer, Fordelingssekretariatet indsamler i forbindelse med indhentning af helbredsmæssige oplysninger og oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, bliver udfaset med starten af skoleåret 2022/2023. Udfasningen foretages, da vi på baggrund af en juridisk vurdering kan konkludere, at vi har hjemmel i databeskyttelsesforordningen til at indhente og behandle oplysningerne. Det er derfor hverken nødvendigt eller juridisk korrekt at indhente samtykkeerklæringer i disse tilfælde. Derudover vurderes udfasningen af disse samtykkeerklæringer at lette skolerne administrativt.

Samtykkeerklæringerne, der benyttes i ansøgningen af tilskud til friplads og opholdsstøtte, fastholdes, da det af friskoleloven § 11, stk. 3 fremgår, at Fordelingssekretariatet skal have forældrenes samtykke til at indhente og behandle oplysninger om deres økonomiske forhold.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer