Vikartilskud ved fravær på grund af barselsorlov, adoptionsorlov og sorgorlov

 

Barselsorlov og adoptionsorlov
For forældre til børn, der fødes eller modtages 2. august 2022 eller senere, er der indført ændringer i retten til fravær, dagpenge og løn.

Ved en ansats fravær på grund af barsel og adoption yder Fordelingssekretariatets vikartilskud i de perioder, hvor den fraværende er berettiget til løn, og det vil også gælde forældre til børn, der fødes eller modtages 2. august 2022 eller senere, og som derfor er omfattet af de nye regler.

Tilskuddet omfatter øverste ledere, øvrige ledere ved grundskolen, lærere og børnehaveklasseledere. Ansatte med en pensionsgivende løn på skalatrin 49 eller derover er dog ikke omfattet af tilskuddet.

De ændrede regler er beskrevet i Medarbejder- og Kompetencestyrelsens cirkulære af 30. juni 2022 om Administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage.

Sorgorlov
Fordelingssekretariatet yder tilskud til vikarudgifter for ansatte ved fravær med løn på grund af sorgorlov i forbindelse med barns død.

Fordelingssekretariatet yder tilskud med udgangspunkt i, at fraværet afholdes efter statens regler, jf. cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage.

Tilskuddet omfatter øverste ledere, øvrige ledere ved grundskolen, lærere og børnehaveklasseledere. Ansatte med en pensionsgivende løn på skalatrin 49 eller derover er dog ikke omfattet af tilskuddet.

Begge forældre har ret til fravær og dagpenge i 26 uger fra barnets død, hvis barnet dør inden det fyldte 18. år og ifølge cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage har den fraværende ret til løn under hele sorgorloven.

Skolen får dagpengerefusion og refusion fra den statslige barselsfond under fraværet.

Fraværet indberettes i Eunomia med fraværsårsagen ”Barsel med løn”.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer