Vikartilskudsregler ved COVID-19 fravær

 

COVID-19 fravær skal med virkning fra 1. marts 2022 indberettes i Eunomia med fraværsarten "Sygdom". Hvis et COVID-19 fravær overlapper 1. marts 2022 skal fraværet opdeles i 2 perioder. For perioden inden 1. marts 2022 skal fraværet indberettes med fraværsarten "COVID-19" og med slutdato 28. februar 2022. For den sidste del af fraværet skal fraværet indberettes med fraværsarten "Sygdom" og med startdato 1. marts 2022. Sygdom startdato skal være fraværets faktiske startdato.

Ved COVID-19 fravær ydes der med virkning fra 1. marts 2022 først vikartilskud fra fraværets dag 6 - dvs. efter 5 karensdage. Fra dag 6 til dag 30 ydes der vikartilskud med høj sats, og der ydes vikartilskud med lav sats fra og med dag 31, hvor skolen kan få dagpengerefusion. Dette svarer til vikartilskudsreglerne ved almindelig sygdom.

Der ydes vikartilskud ved fravær for ansatte, der er smittet med COVID-19.

Der ydes ikke vikartilskud for ansatte, der er fraværende med den begrundelse, at de har været i kontakt med en smittet.

For ansatte, der ikke møder på arbejde, fordi de har symptomer på COVID-19 og efterfølgende testes positive med COVID-19 er fraværets startdato den dato, hvor den fraværende ikke kan arbejde på grund af symptomer på COVID-19.

For perioder efter 1. marts 2022 skal der ikke indsendes Tro og love-erklæring.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer