Årets gang i Ansættelsesregistret

En gennemgang af hvilke opgaver, der knytter sig til administrationen af Ansættelsesregistret for henholdsvis skolen og Fordelingssekretariatet i løbet af året.

 

Nedenstående er en gennemgang af hvilke opgaver, der knytter sig til administrationen af Ansættelsesregistret for henholdsvis Skolen og Fordelingssekretariatet.

 

Måned  Skole Fordelingssekretariatet
Ved
ansættelsen
For nyansatte ledere, lærere og børnehaveklasseledere skal der oprettes et ansættelsesskema i Eunomia ved ansættelsen. For "Andre personalegrupper" skal der oprettes et ansættelsesskema, hvis den ansatte anvendes som fraværende eller vikar i vikartilskudssystemet.  
Ved ansættelsen

Ved ansættelse af lærere og børnehaveklasseledere skal skolen beregne den ansattes lønanciennitetsdato og udfylde lønanciennitetsdatoen ved ansættelsens start.

 
Ved ansættelsen Skolen skal orientere den ansatte om dataregistreringen i Ansættelsesregistret. Til det formål har Fordelingssekretariatet udarbejdet en orientering om dataregistreringen, som skolen kan bruge til at orientere de ansatte, men skolen kan også vælge at orientere på anden vis. Meningen er, at orienteringen udleveres til den ansatte ved ansættelsens start. Orienteringen findes på www.fordelingssekretariatet.dk.  
Ved ansøgning om vikartilskud Ansættelsesskemaer skal være ajourført, hvis de ansatte anvendes som fraværende eller vikarer i vikartilskudssystemet.  
April   Fordelingssekretariatet åbner for indtastning af løndele med henblik på udtræk til forhandlingsstatistik.
Maj For ledere, lærere, børnehaveklasseledere og timelønnede lærervikarer skal der pr. 30. april foretages ajourføring af ansættelsesskemaerne og indtastes løndele med henblik på udtræk til forhandlingsstatistik. Fordelingssekretariatet åbner i april for indtastning af løndele, og skolerne skal have færdiggjort ajourføringen medio maj måned.

 

  

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer