Forretningsorden

 

Forretningsorden for Fordelingssekretariatets bestyrelse ud­arbejdes i henhold til ved­tægtens §4, stk. 10  og vedtages af bestyrelsen efter reglerne i vedtægtens § 4, stk. 7.

Uoverensstemmelser vedrørende fortolkningen af forret­ningsordenen afgøres af besty­relsen efter reglerne i ved­tægtens § 4, stk. 7. Ændringer til forretningsordenen vedtages af bestyrelsen efter reglerne i vedtægtens § 4, stk. 7.

Alle bestyrelsesmedlemmer, den af henholdsvis DSSV og Frie Skolers Ledere i medfør af vedtægtens § 4, stk. 5 udpegede person  og sekretariatets revisor modta­ger et eksemplar af forret­ningsordenen. Sekretariatet foranlediger, at bestyrelsen 1 gang årligt på et bestyrelsesmøde evaluerer forretningsordenen m.h.p. at til­passe den til bestyrelsens behov.


Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer