Habilitet og klager

Læs om sekretariatsmedarbejderes habilitet i certificeringsspørgsmål og klagesagsproceduren i.f.m. klager over skoleforeninger i certificeringsspørgsmål.

 

1. Habilitet

Hvis skoleforeningernes sagsbehandling og indstilling til Certificeringsudvalget foretages af sekretariatsmedarbejdere, der OGSÅ er medlem af Certificeringsudvalget foreligger der ikke inhabilitet, fordi der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Den indstillende forenings repræsentant i udvalget må dog ikke være udslagsgivende stemme, hvis en afgørelse træffes i uenighed i udvalget.

 

2. Klagesagsbehandling

Klager over foreningernes afvisning af optagelse på kurser og/eller meritgivning skal fremsendes til Certificeringsudvalget til fornyet vurdering og afgørelse. Certificeringsudvalgets afgørelse kan herefter i påkommende tilfælde påklages til Fordelingssekretariatets bestyrelse, der træffer endelig afgørelse.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer