Kontakt

Kontaktinformation for alle væsentlige aktører i certificeringsprocessen. Skoleforeninger, Certificeringsudvalget og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

 

Danmarks Private Skoler
Ny Kongensgade 15, 3.
1472 København K
Telefon 3330 7930
E-mail: info@privateskoler.dk

Dansk Friskoleforening
Middelfartvej 77
5466 Asperup
Telefon 6261 3013
E-mail: df@friskoler.dk

Foreningen af Kristne Friskoler
Bytorvet 7, 1.th.
8722 Hedensted
Telefon 9735 2099
E-mail: fkf@kristne-friskoler.dk

Certificeringsudvalget
c/o Fordelingssekretariatet
Japanvej 36
Telefon 5856 5100
E-mail: fskr@fskr.dk
www.fordelingssekretariatet.dk

Fordelingssekretariatet
Japanvej 36
Telefon 5856 5100
E-mail: fskr@fskr.dk
www.fordelingssekretariatet.dk

Børne- og Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon: 3392 5000
E-mail: uvm@uvm.dk

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Telefon: 3392 5000
E-mail: stuk@stuk.uvm.dk

 

Certificeringsudvalget

Certificeringsudvalget er nedsat af Fordelingssekretariatets bestyrelse i henhold til § 10 i bestyrelsens forretningsorden, hvorefter bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer er udpeget af bestyrelsen.

Certificeringsudvalget har følgende opgaver, der løses på grundlag af bekendtgørelse nr. 619 vedrørende valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.:

  1. Tilrettelæggelse og udvikling af certificeringskurser.
  2. Etablering af et fælles korps af kvalificerede undervisere samt disses forberedelse til varetagelse af undervisningsopgaven.
  3. Samarbejde/koordination med skoleforeninger og Fordelingssekretariatet vedr. certificering og certificeringskurser.
  4. Koordinering af samlet uddannelsesplan for modul 1-4 kurser samt efteruddannelseskurser.
  5. Sagsbehandling og endelig indstilling til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via udvalgssekretariatet vedr. certificering og fornyelse heraf.
  6. Behandling af særlige ansøgnings-, kursus- og meritvurderingssager.
  7. Behandling af meritvurderingssager efter indstilling fra skoleforeningerne.
  8. Deltagelse i årlig evaluering af certificeringskurser m.v. sammen med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og skoleforeningerne.
  9. Informationsvirksomhed om certificering og certificeringskurser.

Certificeringsudvalget kan efter aftale påtage sig øvrige certificeringsrelaterede opgaver for Fordelingssekretariatets bestyrelse.

 

Certificeringsudvalget består af:

Simone Dalsgaard

Peter Mondrup

Torben Mathiesen

 

Udvalget betjenes af et sekretariat bestående af:

Sekretariatschef Grethe Simonsen
Afdelingschef Anders Nilsson

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer