Årets frister 2019

01 december 2018
Ansøgnings- og indberetningsfrister i perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019. Fristerne er udtryk for en deadline, som skolerne skal overholde for at komme i betragtning ved tildeling af de enkelte tilskud.

 

Tilskud til friplads- og opholdsstøtte

1. april 2019 Sidste frist for indsendelse af redegørelse for fordeling af fripladstilskud for skoleåret 2018/19 (både skolepenge og SFO-betaling).
1. april 2019 Sidste frist for indsendelse af redegørelse for fordeling af opholdsstøtte for skoleåret 2018/19.
15. september 2019 Sidste frist for indberetning af ansøgning om friplads­tilskud til skolepenge for skoleåret 2019/20.
15. september 2019 Sidste frist for indberetning af ansøgning om friplads­tilskud til SFO-betaling for skoleåret 2019/20.
15. september 2019 Sidste frist for indberetning af ansøgning om op­holdsstøtte for skoleåret 2019/20.

 

Tilskud til befordring af syge elever

Løbende og 1. februar 2019 Sidste frist for indsendelse af sager vedr. befordring af syge elever i perioden 1/8 - 31/12 2018.
Løbende og 1. september 2019 Sidste frist for indsendelse af sager vedr. befordring af syge elever i perioden 1/1 - 30/6 2019.

 

Tilskud til befordring af svært handikappede elever

Løbende Indsendelse af ansøgninger vedr. befordring af elever med svære handikap, som ikke allerede er godkendt for skoleåret 2018/19 og som tilkommer som nye elever efter 1. maj 2018.
1. februar 2019 Sidste frist for indsendelse af skolens bilagsdokumentation vedr. befordring af svært handikappede elever for perioden 1/8-31/12 2018
1. maj 2019 Sidste frist for ansøgning om tilskud til befordring for elever med svære handikap for skoleåret 2019/20.
1. september 2019 Sidste frist for indsendelse af skolens bilagsdokumentation vedr. befordring af svært handikappede elever for perioden 1/1 - 30/6 2019.

 

Tilskud til generel befordring

30. september 2019 Sidste frist for indsendelse af skolens ledelseserklæring om anvendelse af det modtagne tilskud til generel befordring i skoleåret 2018/19.
31. oktober 2019 Sidste frist for ansøgning om tilskud til generel befordring i skoleåret 2019/20.

 

Tilskud til befordring til introduktionskurser og brobygningsforløb

30. september 2019 Sidste frist for indsendelse af skolens ledelseserklæring om anvendelse af det modtagne tilskud til befordringsudgifter i forbindelse med brobygning i skoleåret 2018/19.
31. oktober 2019 Sidste frist for ansøgning om tilskud til befordring til introduktionskurser og brobygningsforløb i skoleåret 2019/20.


Vikartilskud m.v.

Månedlige indberetninger om vikartilskud og efterindtægt

Ansøgninger om tilskud til vikarudgifter og efterindtægt skal indberettes senest ved udgangen af den efterfølgende måned efter fraværet. Denne regel gælder for alle måneder undtagen for fravær i juni måned, hvor ansøgningsfristen er den 31. august.

Ansøgningsfrister og udbetalingsdatoer for tilskud til vikarudgifter

Fraværsmåned

Sidste frist for ansøgning om vikartilskud

Fordelingssekretariatet overfører tilskud

December 2018

31. januar 2019

27. februar 2019

Januar 2019

28. februar 2019

28. marts 2019

Februar 2019

31. marts 2019

29. april 2019

Marts 2019

30. april 2019

28. maj 2019

April 2019

31. maj 2019

27. juni 2019

Maj 2019

30. juni 2019

29. august 2019

Juni 2019

31. august 2019

27. september 2019

Juli 2019

31. august 2019

27. september 2019

August 2019

30. september 2019

30. oktober 2019

September 2019

31. oktober 2019

28. november 2019

Oktober 2019

30. november 2019

27. december 2019

November 2019

31. december 2019

30. januar 2020

December 2019

31. januar 2020

27. februar 2020

 

Tilskud til fratrædelsesordning

Der kan ansøges løbende.

 

Tilskud til sygeundervisning       

1. februar 2019 Sidste frist for at ansøge om tilskud til sygeundervisning for perioden 1. juli - 31. december 2018.
1. september 2019 Sidste frist for at ansøge om tilskud til sygeundervisning for perioden 1. januar - 30. juni 2019.
1. februar 2020 Sidste frist for at ansøge om tilskud til sygeundervisning for perioden 1. juli - 31. december 2019.

 

Vikarattestation

1. april 2019 Sidste frist for indsendelse af ledelses- og revisorerklæring om skolens vikartilskud i 2018 (Vikarattestation)

 

Ansættelsesregistret

15. maj 2019 Sidste frist for at bekræfte, at lønoplysningerne i Ansættelsesregistret er ajourført mhp. udtræk til Forhandlingsstatistik 2019.

 

Tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

1. september 2019 Sidste frist for indsendelse af protokol og ledelseserklæring om anvendelse af tilskud for skoleåret 2018/19.
1. oktober 2019 Sidste frist for ansøgning om tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever for skoleåret 2019/20.

 

Tilskud til projekt Kend dit land 

21. marts 2019  Sidste frist for ansøgning om tilskud til projekt Kend dit land.

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer