Ansøgnings- og indberetningsfrister

01 december 2021
Ansøgnings- og indberetningsfristerne er udtryk for en deadline, som skolerne skal overholde for at komme i betragtning ved tildeling af de enkelte tilskud.

Tilskud til friplads- og opholdsstøtte

1. april 2022 Sidste frist for indsendelse af redegørelse for fordeling af fripladstilskud for skoleåret 2021/22 (både skolepenge og SFO-betaling).
1. april 2022 Sidste frist for indsendelse af redegørelse for fordeling af opholdsstøtte for skoleåret 2021/22.
15. september 2022 Sidste frist for indberetning af ansøgning om friplads­tilskud til skolepenge for skoleåret 2022/23.
15. september 2022 Sidste frist for indberetning af ansøgning om friplads­tilskud til SFO-betaling for skoleåret 2022/23.
15. september 2022 Sidste frist for indberetning af ansøgning om op­holdsstøtte for skoleåret 2022/23.

 


Tilskud til befordring af syge elever

Løbende og 1. februar 2022 Sidste frist for indsendelse af sager vedr. befordring af syge elever i perioden 1/8 - 31/12 2021.
Løbende og 1. september 2022 Sidste frist for indsendelse af sager vedr. befordring af syge elever i perioden 1/1 - 30/6 2022.

 

Tilskud til befordring af elever med svære handikap

Løbende Indsendelse af ansøgninger vedr. befordring af elever med svære handikap, som ikke allerede er godkendt for skoleåret 2021/22 og som tilkommer som nye elever efter 1. maj 2021.
1. februar 2022 Sidste frist for indsendelse af skolens bilagsdokumentation vedr. befordring af elever med svære handikap for perioden 1/8-31/12 2021
1. maj 2022 Sidste frist for ansøgning om tilskud til befordring for elever med svære handikap for skoleåret 2022/23.
1. september 2022 Sidste frist for indsendelse af skolens bilagsdokumentation vedr. befordring af elever med svære handikap for perioden 1/1 - 30/6 2022.

 

Tilskud til generel befordring

30. september 2022 Sidste frist for indsendelse af skolens ledelseserklæring om anvendelse af det modtagne tilskud til generel befordring i skoleåret 2021/22.
31. oktober 2022 Sidste frist for ansøgning om tilskud til generel befordring i skoleåret 2022/23.

 

Tilskud til befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted

1. februar 2022 Sidste frist for indsendelse af formularen "Anmodning om udbetaling af tilskud til udgifter i forbindelse med befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted i skoleåret 2021/22" for perioden 1/8-31/12-21.
1. september 2022 Sidste frist for indsendelse af formularen "Anmodning om udbetaling af tilskud til udgifter i forbindelse med befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted i skoleåret 2021/22" for perioden 1/1-30/6-22.
31. oktober 2022 Sidste frist for ansøgning om tilskud til befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted i skoleåret 2022/23.


Vikartilskud m.v.

Månedlige indberetninger om vikartilskud og efterindtægt

Ansøgninger om tilskud til vikarudgifter og efterindtægt skal indberettes senest ved udgangen af den efterfølgende måned efter fraværet. Denne regel gælder for alle måneder undtagen for fravær i juni måned, hvor ansøgningsfristen er den 31. august.

Ansøgningsfrister og udbetalingsdatoer for tilskud til vikarudgifter

Fraværsmåned

Sidste frist for ansøgning om vikartilskud

Fordelingssekretariatet overfører tilskud

December 2021

31. januar 2022

25. februar 2022

Januar 2022

28. februar 2022

30. marts 2022

Februar 2022

31. marts 2022

28. april 2022

Marts 2022

30. april 2022

30. maj 2022

April 2022

31. maj 2022

29. juni 2022

Maj 2022

30. juni 2022

30. august 2022

Juni 2022

31. august 2022

29. september 2022

Juli 2022

31. august 2022

29. september 2022

August 2022

30. september 2022

28. oktober 2022

September 2022

31. oktober 2022

29. november 2022

Oktober 2022

30. november 2022

29. december 2022

November 2022

31. december 2022

30. januar 2023

December 2022

31. januar 2023

27. februar 2023

 

15. februar 2022 Sidste frist for at søge dispensation for fravær i 2021.

 

Tilskud til efterindtægt

Ansøgning kan indsendes løbende for 1 måned ad gangen eller samlet for flere måneder. Sidste frist for ansøgning om tilskud til efterindtægt for perioden 1. januar - 31. december 2021 er den 1. februar 2022. 


Tilskud til fratrædelsesordning

Der kan ansøges løbende. Sidste frist for ansøgning om tilskud til fratrædelsesordninger for perioden 1. januar  - 31. december 2021 er den 1. februar 2022.

 

Tilskud til sygeundervisning         

1. februar 2022 Sidste frist for at ansøge om tilskud til sygeundervisning for perioden 1. juli - 31. december 2021.
1. september 2022 Sidste frist for at ansøge om tilskud til sygeundervisning for perioden 1. januar - 30. juni 2022.
1. februar 2023 Sidste frist for at ansøge om tilskud til sygeundervisning for perioden 1. juli - 31. december 2022.

 

Vikarattestation

1. april 2022 Sidste frist for indsendelse af ledelses- og revisorerklæring om skolens vikartilskud i 2021 (Vikarattestation)

 

Ansættelsesregistret

15. maj 2022 Sidste frist for at bekræfte, at lønoplysningerne i Ansættelsesregistret er ajourført mhp. udtræk til Forhandlingsstatistik 2022.

 

Tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

1. september 2022 Sidste frist for indsendelse af protokol og ledelseserklæring om anvendelse af tilskud for skoleåret 2021/22.
1. oktober 2022 Sidste frist for ansøgning om tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever for skoleåret 2022/23.

 

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer