Statstilskud

Læs om de tilskud, som Fordelingssekretariatet modtager fra staten og viderefordeler til de frie skoler

 

Fordelingssekretariatet modtager hvert år på Finansloven tilskud fra staten til løsning af sine opgaver.

I tabellen ses udviklingen i tilskuddene i perioden fra 2013 til 2021.

 

Statens tilskud til Fordelingssekretariatet - i mio. kr.
Finansår/
Tilskudsområde
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vikartilskud

69,3 65,6 62,5 62,6 60,4 62,3 58,5 63,0 67,4
Friplads- og opholdsstøttetilskud incl. SFO 34,1 34,4 34,8 34,3 33,9 33,6 33,4 33,8 33,8
Befordringstilskud 13,5 13,6 13,7 13,5 13,3 13,3 13,1 13,2 13,3
Tilskud fra Kompetencefonden   1,8 2,7     2,1  1,6    2,4    0,4 - -   -
Tilskud til certificering af tilsynsførende   1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 0,0 0,0 0,0 9,5 10,0 10,4 10,6 10,8 10,9
Befordring af svært handikappede elever 0,0 0,0 0,0 3,7 3,9 4,1 4,2 4,3 3,0
Covid-19 fripladstilskud - - - - - - - 25,0 -
I alt 119,7 116,8 113,6 125,7 124,4 124,6 120,3 150,6 128,9

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer