Årets frister 2018

Ansøgnings- og indberetningsfrister i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018. Fristerne er udtryk for en deadline, som skolerne skal overholde for at komme i betragtning ved tildeling af de enkelte tilskud.

 

Tilskud til friplads- og opholdsstøtte

1. april 2018 Sidste frist for indsendelse af redegørelse for fordeling af fripladstilskud for skoleåret 2017/18 (både skolepenge og SFO-betaling).
1. april 2018 Sidste frist for indsendelse af redegørelse for fordeling af opholdsstøtte for skoleåret 2017/18.
28. september 2018 Sidste frist for indberetning af ansøgning om friplads­tilskud til skolepenge for skoleåret 2018/19.
28. september 2018 Sidste frist for indberetning af ansøgning om friplads­tilskud til SFO-betaling for skoleåret 2018/19.
28. september 2018 Sidste frist for indberetning af ansøgning om op­holdsstøtte for skoleåret 2018/19.

 

Tilskud til befordring af syge og invalide elever

Løbende og 1. februar 2018 Sidste frist for indsendelse af sager vedr. befordring af syge og invalide elever i perioden 1/8 - 31/12 2017.
Løbende og 1. september 2018 Sidste frist for indsendelse af sager vedr. befordring af syge og invalide elever i perioden 1/1 - 30/6 2018.

 

Tilskud til befordring af svært handikappede elever

Løbende Indsendelse af ansøgninger vedr. befordring af elever med svære handikap, som ikke allerede er godkendt for skoleåret 2017/18 og som tilkommer som nye elever efter 1. maj 2017.
1. februar 2018 Sidste frist for indsendelse af skolens bilagsdokumentation vedr. befordring af svært handikappede elever for perioden 1/8-31/12 2017
1. maj 2018 Sidste frist for ansøgning om tilskud til befordring for elever med svære handikap for skoleåret 2018/19.
1. september 2018 Sidste frist for indsendelse af skolens bilagsdokumentation vedr. befordring af svært handikappede elever for perioden 1/1 - 30/6 2018.

 

Tilskud til generel befordring

31. oktober 2018 Sidste frist for indsendelse af skolens ledelseserklæring om anvendelse af det modtagne tilskud til generel befordring i skoleåret 2017/18.
31. oktober 2018 Sidste frist for ansøgning om tilskud til generel befordring i skoleåret 2018/19.

 

Tilskud til befordring til introduktionskurser og brobygningsforløb

31. oktober 2018 Sidste frist for indsendelse af skolens ledelseserklæring om anvendelse af det modtagne tilskud til befordringsudgifter i forbindelse med brobygning i skoleåret 2017/18.
31. oktober 2018 Sidste frist for ansøgning om tilskud til befordring til introduktionskurser og brobygningsforløb i skoleåret 2018/19.


Vikartilskud m.v.

Månedlige indberetninger om vikartilskud og efterindtægt

Ansøgninger om tilskud til vikarudgifter og efterindtægt skal indberettes senest ved udgangen af den efterfølgende måned efter fraværet. Denne regel gælder for alle måneder undtagen for fravær i juni måned, hvor ansøgningsfristen er den 31. august.

Ansøgningsfrister og udbetalingsdatoer for tilskud til vikarudgifter

Fraværsmåned

Sidste frist for ansøgning om vikartilskud

Fordelingssekretariatet overfører tilskud

December 2017

31. januar 2018

27. februar 2018

Januar 2018

28. februar 2018

27. marts 2018

Februar 2018

31. marts 2018

25. april 2018

Marts 2018

30. april 2018

30. maj 2018

April 2018

31. maj 2018

28. juni 2018

Maj 2018

30. juni 2018

30. august 2018

Juni 2018

31. august 2018

 

Juli 2018

31. august 2018

 

August 2018

9. oktober 2018

30. oktober 2018

September 2018

31. oktober 2018

29. november 2018

Oktober 2018

30. november 2018

27. december 2018

November 2018

31. december 2018

30. januar 2019

December 2018

31. januar 2019

27. februar 2019

 

Tilskud til fratrædelsesordning

Der kan ansøges løbende.

 

Kompetencefonden

Kendes endnu ikke

 

Tilskud til sygeundervisning     

1. februar 2018 Sidste frist for at ansøge om tilskud til sygeundervisning for perioden 1. juli - 31. december 2017.
1. september 2018 Sidste frist for at ansøge om tilskud til sygeundervisning for perioden 1. januar - 30. juni 2018.
1. februar 2019 Sidste frist for at ansøge om tilskud til sygeundervisning for perioden 1. juli - 31. december 2018.

 

Vikarattestation

1. april 2018 Sidste frist for indsendelse af ledelses- og revisorerklæring om skolens vikartilskud i 2017 (Vikarattestation)

 

Ansættelsesregistret

17. maj 2018 Sidste frist for at bekræfte, at lønoplysningerne i Ansættelsesregistret er ajourført mhp. udtræk til Forhandlingsstatistik 2018.

 

Tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

1. september 2018 Sidste frist for indsendelse af protokol og ledelseserklæring om anvendelse af tilskud for skoleåret 2017/18
1. oktober 2018 Sidste frist for ansøgning om tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever for skoleåret 2018/19.

 

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til abonnement på ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig abonnement på vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer