Årets frister

Ansøgnings- og indberetningsfristerne er udtryk for en deadline, som skolerne skal overholde for at komme i betragtning ved tildeling af de enkelte tilskud.

 

Tilskud til friplads- og opholdsstøtte

1. maj 2020 Sidste frist for indsendelse af redegørelse for fordeling af fripladstilskud for skoleåret 2019/20 (både skolepenge og SFO-betaling).
1. maj 2020 Sidste frist for indsendelse af redegørelse for fordeling af opholdsstøtte for skoleåret 2019/20.
15. september 2020 Sidste frist for indberetning af ansøgning om friplads­tilskud til skolepenge for skoleåret 2020/21.
15. september 2020 Sidste frist for indberetning af ansøgning om friplads­tilskud til SFO-betaling for skoleåret 2020/21.
15. september 2020 Sidste frist for indberetning af ansøgning om op­holdsstøtte for skoleåret 2020/21.

 

Tilskud til COVID-19 friplads

Ansøgning kan indsendes for 1 måned ad gangen, med frist den 10. i den efterfølgende måned i hvilken tilskuddet udbetales på den sidste bankdag. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021.

 

Tilskud til befordring af syge elever

Løbende og 1. februar 2020 Sidste frist for indsendelse af sager vedr. befordring af syge elever i perioden 1/8 - 31/12 2019.
Løbende og 1. september 2020 Sidste frist for indsendelse af sager vedr. befordring af syge elever i perioden 1/1 - 30/6 2020.

 

Tilskud til befordring af elever med svære handikap

Løbende Indsendelse af ansøgninger vedr. befordring af elever med svære handikap, som ikke allerede er godkendt for skoleåret 2019/20 og som tilkommer som nye elever efter 1. maj 2019.
1. februar 2020 Sidste frist for indsendelse af skolens bilagsdokumentation vedr. befordring af elever med svære handikap for perioden 1/8-31/12 2019
1. juni 2020 Sidste frist for ansøgning om tilskud til befordring for elever med svære handikap for skoleåret 2020/21.
1. september 2020 Sidste frist for indsendelse af skolens bilagsdokumentation vedr. befordring af elever med svære handikap for perioden 1/1 - 30/6 2020.

 

Tilskud til generel befordring

30. september 2020 Sidste frist for indsendelse af skolens ledelseserklæring om anvendelse af det modtagne tilskud til generel befordring i skoleåret 2019/20.
31. oktober 2020 Sidste frist for ansøgning om tilskud til generel befordring i skoleåret 2020/21.

 

Tilskud til befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted

1. februar 2020 Sidste frist for indsendelse af formularen "Anmodning om udbetaling af udgifter i forbindelse med befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted i skoleåret 2019/20" for perioden 1/8-31/12-19.
1. september 2020 Sidste frist for indsendelse af formularen "Anmodning om udbetaling af udgifter i forbindelse med befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted i skoleåret 2019/20" for perioden 1/1-30/6-20.
31. oktober 2020 Sidste frist for ansøgning om tilskud til befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted i skoleåret 2020/21.


Vikartilskud m.v.

Månedlige indberetninger om vikartilskud og efterindtægt

Ansøgninger om tilskud til vikarudgifter og efterindtægt skal indberettes senest ved udgangen af den efterfølgende måned efter fraværet. Denne regel gælder for alle måneder undtagen for fravær i juni måned, hvor ansøgningsfristen er den 31. august.

Ansøgningsfrister og udbetalingsdatoer for tilskud til vikarudgifter

Fraværsmåned

Sidste frist for ansøgning om vikartilskud

Fordelingssekretariatet overfører tilskud

December 2019

31. januar 2020

27. februar 2020

Januar 2020

29. februar 2020

30. marts 2020

Februar 2020

30. april 2020

29. april 2020

Marts 2020

30. april 2020

28. maj 2020

April 2020

31. maj 2020

29. juni 2020

Maj 2020

30. juni 2020

28. august 2020

Juni 2020

31. august 2020

29. september 2020

Juli 2020

31. august 2020

29. september 2020

August 2020

30. september 2020

29. oktober 2020

September 2020

31. oktober 2020

27. november 2020

Oktober 2020

30. november 2020

29. december 2020

November 2020

31. december 2020

28. januar 2021

December 2020

31. januar 2021

25. februar 2021

 

15. februar 2020 Sidste frist for at søge dispensation for fravær i 2019.

 

Tilskud til efterindtægt

Ansøgning kan indsendes løbende for 1 måned ad gangen eller samlet for flere måneder. Sidste frist for ansøgning om tilskud til efterindtægt for perioden 1. januar - 31. december 2019 er den 1. februar 2020. 


Tilskud til fratrædelsesordning

Der kan ansøges løbende. Sidste frist for ansøgning om tilskud til fratrædelsesordninger for perioden 1. januar  - 31. december 2019 er den 1. februar 2020.

 

Tilskud til sygeundervisning        

1. februar 2020 Sidste frist for at ansøge om tilskud til sygeundervisning for perioden 1. juli - 31. december 2019.
1. september 2020 Sidste frist for at ansøge om tilskud til sygeundervisning for perioden 1. januar - 30. juni 2020.
1. februar 2021 Sidste frist for at ansøge om tilskud til sygeundervisning for perioden 1. juli - 31. december 2020.

 

Vikarattestation

1. maj 2020 Sidste frist for indsendelse af ledelses- og revisorerklæring om skolens vikartilskud i 2019 (Vikarattestation)

 

Ansættelsesregistret

15. maj 2020 Sidste frist for at bekræfte, at lønoplysningerne i Ansættelsesregistret er ajourført mhp. udtræk til Forhandlingsstatistik 2020.

 

Tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

1. september 2020 Sidste frist for indsendelse af protokol og ledelseserklæring om anvendelse af tilskud for skoleåret 2019/20.
1. oktober 2020 Sidste frist for ansøgning om tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever for skoleåret 2020/21.

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer