Privatliv

Nedenfor kan du læse om Fordelingssekretariatets privatlivspolitik.

 

Privatlivspolitikken er gældende for:

Fordelingssekretariatet
Japanvej 36
4200 Slagelse 

www.fordelingssekretariatet.dk

Beskyttelse af privatlivet

Med Fordelingssekretariatets privatlivspolitik ønsker vi at forklare, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter de personoplysninger, vi får om brugerne af hjemmesiden. Vi håber hermed at give brugerne den overbevisning, at personoplysninger er i gode hænder hos os.

Privatlivspolitikken beskriver også brugernes muligheder for at få indsigt i og revidere oplysningerne. Fordelingssekretariatets gør sit yderste for at beskytte brugernes personlige oplysninger, uanset hvorfra de indsamles, videregives eller opbevares.  

Vores privatlivspolitik tager udgangspunkt i OECD's guidelines for privatlivsbeskyttelse og IT- og Telestyrelsens anbefalinger.

 

Indsamling og anvendelse af information 

Som hovedregel kan brugerne besøge vores hjemmeside uden at afgive personlige oplysninger om sig selv. 

Brugerne kan dog vælge selv at afgive visse personlige informationer om sig selv, f.eks. en email adresse, hvis brugeren ønsker at abonnere på et nyhedsbrev. Disse oplysninger lagres i en systemlogfil. Afgiver en bruger log-in informationer for at få adgang til beskyttede funktioner på hjemmesiden, lagres disse i en systemlogfil. Data slettes systematisk, når de ikke længere skal bruges.

Udover den information, som brugerne selv afgiver til os, afgiver brugernes computere automatisk nogle data, som vi indsamler til statistisk brug.

Besøger en bruger vores hjemmeside for at læse eller downloade materiale, indsamler og gemmer vi den information, som brugerens computer automatisk afgiver. Informationen omfatter bl.a.

 1. tidspunktet for brugerens besøg på hjemmesiden
 2. adressen (URL) på den besøgte side
 3. IP-adresse
 4. domænenavn
 5. browsertype
 6. operativsystem (afhængig af browser)
 7. forbindelsestype (modem, ISDN, ADSL, etc.)

De nævnte informationer bliver indsamlet til brug for statistiske formål. Vi bruger og analyserer informationen, så vi kan identificere trends og brugsmønstre på vores hjemmeside.

Vores hjemmeside bruger Google Analytics, som automatisk opfanger og registrerer, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Google Analytics bruges for at gøre hjemmesiden så nem og relevant som muligt for brugerne.

Adfærd på hjemmesiden kobles ikke med personlig information om en bruger, medmindre det kræves af undersøgelser på juridisk grundlag i forbindelse med kriminalitet og sikkerhedsbrud.

 

Kontakt via e-mail

Brugerne er gennem hjemmesiden velkommen til at kontakte os via e-mail. Vi bruger kun personlige data i e-mailen til at besvare henvendelsen.

Hvis en brugers henvendelse vedrører en konkret sag, eller henvendelsen giver anledning til at oprette en sag, bliver den arkiveret på sagen. Sagens dokumenter vil være omfattet af reglerne i offentligheds- og forvaltningsloven på linje med Fordelingssekretariatets øvrige korrespondance. Fordelingssekretariatet indsamler aldrig supplerende oplysninger om brugerne fra tredjemand.

Vi gør opmærksom på, at e-mail til Fordelingssekretariatet foregår uden kryptering. Vi opfordrer derfor til, at e-mail ikke anvendes til kommunikation af personfølsomme data.

Ønsker vi at bruge en brugers oplysninger til et formål, der ikke er i overensstemmelse med det specificerede eller med lovmæssig hjemmel, indhenter vi brugerens samtykke. Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke ved at kontakte fskr@fskr.dk

 

Abonnementservices

Hvis en bruger tilmelder sig vores nyhedsbrev eller andre abonnementstjenester, gemmer vi e-mailadressen. Til e-mailadressen knyttes de præferencer, som brugeren har ønsket i abonnementssystemet.

Brugeren kan altid afmelde sit abonnement ved at anvende funktionen "Afmeld" på hjemmesiden eller ved at sende en mail til fskr@fskr.dk. Når en bruger opsiger sit abonnement, slettes oplysningerne om brugeren.

 

Brug af teknologier

Der bruges forskellige teknologier på hjemmesider til at indsamle information om brugeradfærd m.v. Hjemmesiden er baseret på Umbraco CMS og anvender tillige Google Analytics og Google Site Search.

 

Brug af cookies

Vores hjemmeside bruger cookies. Cookies er digitale informationspakker, som lagres på brugerens harddisk. Vi anvender cookies for at forbedre vores hjemmeside

Ved gennem cookies at studere brugernes adfærd kan vi se, hvordan brugerne interagerer med hjemmesiden. Derudfra kan navigationen og indhold designes på en måde, der forbedrer indholdet på hjemmesiden og dermed også oplevelsen.

En bruger kan slå brugen af cookies fra i sin browser, men det vil muligvis betyde, at visse tjenester på hjemmesiden ikke fungerer fuldt ud.

Vi forbinder ikke information, der er gemt i en brugers cookie med andet personlig information om brugeren. Vi videregiver ikke cookies til tredjepart.

 

Links

Vores hjemmeside indeholder links til information, der er skrevet og vedligeholdt af andre offentlige og/eller private institutioner. Klikker en bruger på et link til en anden hjemmeside, forlader brugeren vores hjemmeside. Hermed gælder vores privatlivspolitik ikke længere, hvorfor brugeren bør læse eksterne parters privatlivspolitik.

 

Videregivelse af oplysninger

Enhver form for registrering på vores hjemmeside er valgfri. Vælger brugeren ikke at registrere sig eller afgive personlig information, kan brugeren stadig bruge hjemmesiden. Der kan dog være tjenester, som brugeren ikke har mulighed for at få den fulde udnyttelse af.

Personoplysninger på vores hjemmesider videregives kun til interne afdelinger i Fordelingssekretariatet for at opfylde supportforpligtigelser eller som led i vores sagsbehandling. Fordelingssekretariatet videregiver kun personlige data til eksterne parter i den udstrækning, lovgivningen kræver det.

Automatisk indsamlede data til brug for statistiske formål udveksles med et eksternt firma, der varetage udvikling og vedligeholdelse af vores hjemmeside. Firmaet videregiver ikke informationerne til andre end Fordelingssekretariatet

Det eksterne firma er følgende:

Addition
Sølvgade 10
1307 København K
Danmark
Tlf.: 3369 0402
info@addition.dk

 

Kontrol med personlig information

En bruger kan til enhver tid spørge os, om vi opbevarer personlig information om ham/hende, og brugeren kan også bede om at få en kopi af de personlige data, vi har om brugeren. Før vi sender personlig information til en bruger, vil vi bede brugeren om at identificere sig.

Vi vil gøre en stor indsats for at sende brugeren den ønskede information indenfor rimelig tid, og vi afholder omkostninger i forbindelse med at sende data til brugeren. Brugeren kan på ethvert tidspunkt anmode om, at vi sletter eller retter brugerens personlige information i vores registreringer.

Kontakt fskr@fskr.dk for anmodninger af ovenstående karakter.

 

Sikkerhed i informationsindsamling og -lagring

Fordelingssekretariatet lægger afgørende vægt på IT-sikkerhed. Det gør vi for at sikre de personlige data mod:

 1. Uautoriseret adgang
 2. Ukorrekt brug, genbrug eller offentliggørelse
 3. Uautoriseret modifikation
 4. Ukorrekt sletning eller tab

Brugerne kan læse mere om vores IT-sikkerhed under punktet "Persondatapolitik" andetsteds på hjemmesiden

Alle vore medarbejdere, som har adgang til, eller er associeret med behandling af personlige oplysninger, er underlagt tavshedspligt og kan straffes for overtrædelse heraf.

 

Klager over informationsindsamling og -anvendelse

Fordelingssekretariatet  er underlagt persondatalovens bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Persondataloven administreres af Datatilsynet. Oplever en bruger en krænkelse af dit privatliv under brug af vores hjemmeside, eller ved anden interaktion med Fordelingssekretariatet, kan brugeren klage til bestyrelsen for Fordelingssekretariatet eller Datatilsynet over vores praksis.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor. 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K 

Telefon: 3319 3200
E-post dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk

 

Spørgsmål til privatlivspolitikken

Hvis en bruger har spørgsmål til vores privatlivspolitik, vores indsamling af data eller vores behandling af informationer, kan man altid rette henvendelse til os på:

Email: fskr@fskr.dk
Mrk.: Privatlivsspørgsmål

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til abonnement på ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig abonnement på vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer