Årets gang

En gennemgang af hvilke opgaver, der måned for måned knytter sig til administrationen af befordringstilskuddet for henholdsvis skolen og Fordelingssekretariatet.

 

For alle måneder gælder, at der kan indsendes ansøgning om tilskud til befordring til syge/invalide elever. Der udbetales tilskud til syge/ invalide elever, når dokumentation forligger og er godkendt.

For alle måneder gælder, at der kan indsendes ansøgning om tilskud til befordring til nye svært handikappede elever. Der udbetales aconto-tilskud i månedlige rater til skoler med svært handikappede elever, når ansøgningen er godkendt af Fordelingssekretariatet.

Der vil løbende blive foretaget stikprøve for at kontrol­lere, at udbetalte tilskud m.v. er behørigt dokumen­teret, og at udbetalingen er i overensstem­melse med love og be­stemmelser, og at tilskuddet er anvendt til dets formål.

 

Måned

Skole

Fordelingssekretariatet

Februar

Alle sager vedrørende befordring af syge og invalide elever i perioden 1/8 - 31/12 skal indsendes til afregning i Fordelingssekreta­riatet senest 1. februar.  

Sagerne behandles og afregnes hurtigst muligt.

Marts

1/5 er sidste frist for indsendelse af ansøgning om tilskud til befordring for elever med svære handikap for 2019/20 

Udmelder godkendelse snarest og senest i maj - juni.

August

Modtager ledelseserklæring for tilskud til generel befordring og ledelseserklæring for tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med befordring til introduktionskurser og  brobygningsforløb for det senest afsluttede skoleår. 

Udsender ledelseserklæring for tilskud til generel befordring og ledelseserklæring for tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med befordring til introduktionskurser og  brobygningsforløb for det senest afsluttede skoleår. 

September

1/9 er sidste frist for indsendelse af sager vedrørende befordring af syge og invalide elever for det senest afsluttede skoleår.


1/9 er sidste frist for indsendelse af bilagsdokumentation vedrørende befordring af svært handikappede elever for perioden 1/1 - 30/6 2019.30/9 er sidste frist for indsendelse af underskrevet ledelseserklæring for tilskud til generel befordring og ledelseserklæring for tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med befordring til brobygningsinstitution for det senest afsluttede skoleår.

Modtager afsluttede sager vedrørende befordring af syge og invalide elever for det senest afsluttede skoleår og afregner disse hurtigst muligt.

Modtager opgørelse over det faktiske forbrug vedrørende befordring af svært handikappede elever for det senest afsluttede skoleår og afregner(regulerer) disse hurtigst muligt.

Modtager ledelseserklæring for tilskud til generel befordring og ledelseserklæring for tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med befordring til introduktionskurser og  brobygningsforløb for det senest afsluttede skoleår, senest den 30/9. 

Oktober

31/10 er sidste dag for ansøgning om tilskud til generel befordring for indeværende skoleår.

31/10 er sidste dag for indsendelse af skemamateriale for ansøgning om tilskud til befordring til brobygningsinstitution for indeværende skoleår.

  

 

 

 

 

December

Modtager tilsagn om det generelle befordringstilskud.

Modtager tilsagn om tilskud til brobygningsinstitution. 

Udbetaler det generelle befordringstilskud.

Udbetaler tilskud til befordring til brobygningsinstitution.

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer