6. Klageadgang

 

Afgørelser, som er truffet af Fordelings­se­kretariat, kan ikke indbringes for undervisningsministeren eller Undervisningsministeriet. 

Ethvert spørgsmål vedrørende friskoler og private grundskolers ret overfor For­delings­sekretari­atet afgøres af sekretari­atets besty­relse.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer