3. Afgrænsning

 

Alle tilskudsberettigede skoler excl. de tyske mindretalsskoler under lov om fri­skoler og private grundskoler og indmeldte, tilskuds­berettigede og befordringsberettigede elever pr. 5/9 herpå kan få tilskud til generel befordring af elever mellem skole og hjem. 

En skole er tilskudsberettiget fra det tids­punkt, hvor Fordelingssekretariatet fra Undervisningsministeriet får oplyst, at skolen er tilskudsberettiget. 

En elev er tilskudsberettiget, når eleven op­fylder de krav, der er fastsat herom i til­skudsbekendtgørelsen. 

En elev er befordringsberet­tiget, når eleven opfylder de krav, der er fastsat herom i administrationsgrundla­get.

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer