Registerbeskrivelse

Beskrivelse af registrerede data på fripladsområdet, herunder bl.a. dataansvarlig, formål og sikkerhed.

 

1. Dataansvarlig

Navn: Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler

Adresse: Japanvej 36, 4200 Slagelse

Tlf.nr.: 58 56 51 00

E-mail:gs@fskr.dk

Kontaktperson: Grethe Simonsen

[x]   Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige

 

2. Betegnelse og formål

Behandlingens betegnelse:

Fripladstilskud - elev og forældredatabase.

Behandlingens formål:

Behandlingens formål er at fastlægge et korrekt og validt indkomstgrundlag til brug for beregning og fordeling af fripladstilskud.

 

3. Generel beskrivelse

Følgende typer af behandling indgår:

Forældrene afleverer fripladsansøgning til skolen. På ansøgningen oplyses elevens og forældrenes cpr.nr. og adresse og forældrene giver samtykke til, at oplysningerne i ansøgningen må videregives til Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler og at de for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskolers sagsbehandling nødvendige oplysninger fra offentlige registre, herunder oplysninger om antal børn, civilstand samt indkomstforhold, kan indhentes i Det Centrale Personregister (CPR) og hos SKAT.

Skolen registrerer cpr-oplysningerne i Eunomia-friplads og anmoder, ved indberetning af skolens ansøgning, om tildeling af fripladstilskud.

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler indhenter følgende oplysninger hos CPR for de ansøgende elever og deres forældre og søskende:

  1. Personoplysninger
  2. Adresseoplysninger (aktuelle + 1 år tilbage)
  3. Forældremyndighed
  4. Civilstand (aktuel + 1 år tilbage)
  5. Antal børn

Efter elektronisk og manuel databehandling indhentes følgende oplysninger hos SKAT:

  1. Personlig indkomst
  2. Kapitalindkomst (positiv nettokapitalindkomst)
  3. Aktieindkomst (kun aktieindkomst, der beskattes med 43%)

Systemet foretager opgørelse af indkomstgrundlag og beregning af fripladstilskud.

Skolerne modtager elektronisk besked om indkomstgrundlag og beregnet fripladstilskud.

Skolerne redegør elektronisk for foretaget fordeling og afregning af fripladstilskud til forældrene. I tilknytning hertil underskriver skolens ledelse og revisor en redegørelse.

Alle data, såvel elektronisk som papir, opbevares i 5 år, hvorefter de slettes.

Alle datatransmissioner foregår via en 128 bits krypteret forbindelse.

Alle mails er anonymiseret.

Web-portalen er certificeret

 

Oplysningerne behandles:

[x] elektronisk og/eller

[x] manuelt

 

Der behandles følgende følsomme oplysninger:

[  ]  Racemæssig eller etnisk baggrund

[  ]  Politisk overbevisning

[  ]  Religiøs overbevisning

[  ]  Filosofisk overbevisning

[  ]  Fagforeningsmæssige tilhørsforhold

[  ]  Helbredsforhold

[  ]  Seksuelle forhold

 

Der behandles følgende andre oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold:

[  ]  Strafbare forhold

[  ]  Væsentlige sociale problemer

[  ]  Andet

 

4. Kategorier af registrerede og oplysningstyper

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af personer:

A) Elever på tilskudsberettigede frie grundskoler

B) Forældre til elever på tilskudsberettigede frie grundskoler

C) Søskende til elever på tilskudsberettigede frie grundskoler

 

Der behandles følgende typer af oplysninger om de ovenfor angivne kategorier af personer:

ad A) Adresseoplysninger.
ad B) Adresseoplysninger, civilstand, antal børn og indkomstforhold.
ad C) Adresseoplysninger,

 

5. Modtagere

Oplysningerne kan overføres til følgende modtagere eller kategorier af modtagere:

CPR

SKAT

Tilskudsberettigede frie grundskoler

Den pågældende tilskudsberettigede frie grundskoles revisor.

Deloitte (Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskolers revisor)

Grontmij|CarlBro A/S (Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskolers systemudvikler)

 

6. Tredjelande

Der påtænkes overført oplysninger til tredjelande:

[  ]  ja

[x] nej

 

7. Sikkerhed

Generel beskrivelse af de foranstaltninger, der iværksættes af hensyn til behandlingssikkerheden:

Der kan alene opnås adgang til Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskolers  it-systemer via kodeord. Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer tildelingen af kodeord.

Der sker logning af hvilke brugere, der har gjort hvad og hvornår.

Alt datatransmission foregår via 128 bits krypteret forbindelse.

Web-portalen er certificeret.

Personoplysninger behandles i overensstemmelse med Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskolers interne instruks herom. Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskolers IT-systemer er sikret i.h.t. Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskolers interne IT-dokumentation.


8. Påbegyndelse

Tidspunkt for påbegyndelse af behandling:

Dato: 1. juni 2010

 

9. Sletning

Tidspunkt for sletning af oplysningerne:

Efter 5 år (Efter et årsregnskabsafslutning).

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til abonnement på ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig abonnement på vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer