Årets gang mht. Certificeringstilskud

En gennemgang af hvilke opgaver, der knytter sig til administrationen af certificeringstilskuddet for henholdsvis skolen og Fordelingssekretariatet i løbet af året.

 

For alle måneder gælder, at der kan indsendes ansøgning om uddannelsestilskud til afholdelse af certificeringskurser. Der udbetales uddannelsestilskud til certificeringskurser, umiddelbart efter at skoleforeningen har indsendt ansøgning og denne er gennemgået.

Der kan foretages stikprøve for at kontrol­lere, at udbetalte tilskud til direkte kursusudgifter er berettigede.

 

  Måned  Skoleforening Fordelingssekretariatet
 Januar    
 Februar Alle i kalenderåret afsluttede sager vedr. uddannelsestilskuddet skal indsendes til afregning i Fordelingssekreta­riatet senest 1. februar i det følgende kalenderår. Overskri­des denne frist, ydes der ikke tilskud. Der anvises grundtilskud til den enkelte skoleforening senest den 1. februar.
 Marts    
 April   Der udsendes erklæring vedrørende anvendelse af direkte kursusudgifter i forbindelse med Certificeringstilskud (for foregående kalenderår).
 Maj    
 Juni    
 Juli

Erklæring vedrørende anvendelse af direkte kursusudgifter i forbindelse med Certificeringstilskud for foregående kalenderår indsendes senest den 1. juli.

Hvis det modtagne kursustilskud eksklusiv tilskud til kursusadministration overstiger skoleforeningens direkte kursusudgifter, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales senest 1. juli i året efter, at tilskuddet er modtaget.

Erklæring vedrørende anvendelse af direkte kursusudgifter for foregående kalenderår i forbindelse med Certificeringstilskud modtages.
 August     
 September    
 Oktober    
 November    
 December    

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer