Om Certificeringstilskud

Certificeringstilskud er et tilskud til skoleforeningernes udgifter dels til varetagelse af de generelle certificeringsopgaver, dels til varetagelse af de uddannelsesopgaver som foreningerne er pålagt.

 

Certificeringstilskud er et tilskud til skoleforeningernes udgifter dels til varetagelse af de generelle certificeringsopgaver, dels til varetagelse af de uddannelsesopgaver som foreningerne er pålagt i medfør af Bekendtgørelse nr. 619 af 9. juni 2010 om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v., § 17.

Certificeringstilskud består af 2 tilskud:

 

Grundtilskud

Grundtilskud udbetales til hver enkelt af de skoleforeninger, der indstillinger medlemmer til Certificeringsudvalget. Tilskuddet udbetales ultimo januar og anvendes til administration, rådgivning og bistand af ansøgere til certificeringsuddannelsen, og vurdering og stillingtagen til ansøgers forudsætninger i.h.t. bekendtgørelsen.

 

Uddannelsestilskud

De skoleforeninger der arrangerer kurser kan ansøge om tilskud til administration og afholdelse af disse. Tilskuddet anvendes til de udgifter (kursusadministration, undervisningshonorarer, fortæring og ophold og lignende), der er forbundet med afholdelse af kurser til certificering af tilsynsførende.

Ansøgning indsendes til Fordelingssekretariatet efter kursets afholdelse og skoleforeningen modtager tilskud umiddelbart herefter.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer