Årets gang i Efterindtægt

En gennemgang af hvilke opgaver, der knytter sig til administrationen af tilskuddet til efterindtægt for henholdsvis skolen og Fordelingssekretariatet i løbet af året.

 

Nedenstående er en gennemgang af hvilke opgaver, der knytter sig til administrationen af tilskuddet til Efterindtægt for henholdsvis Skolen og Fordelingssekretariatet.

 

Måned Skole Fordelingssekretariatet
Hver måned Ansøgninger om tilskud til Efterindtægt skal foretages senest ved udgangen af
den efterfølgende måned efter fraværet, bortset fra ansøgninger for fravær i juni måned, hvor ansøgningsfristen er den 31. august.
Fordelingssekretariatet udbetaler tilskud senest en måned efter ansøgningsfristen, bortset fra tilskud for indberetninger for maj måned, som bliver udbetalt senest den 31. august.
Marts Skolen modtager primo marts
Vikarattestation for det foregående kalenderår. Vikarattestationen er en opgørelse over skolens vikartilskud og tilskud til efterindtægt. Attestationen skal underskrives af skolens leder, bestyrelsesformand og revisor. Skolen skal ultimo marts returnere attestationen til Fordelingssekretariatet.
Primo marts udsender Fordelingssekretariatet Vikarattestation for det foregående kalenderår.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til abonnement på ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig abonnement på vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer